EXATLON SLOVENIJA

 • Potrjujem, da sem star/a 18 let ali več.
  Prebral/a sem in se strinjam
 • POGOJI ZA SODELOVANJE

   

  Predmetni pogoji za sodelovanje predstavljajo splošne pogoje in določila glede sodelovanja posameznikov pri kandidaturi za izbor na tekmovanju v oddaji Exatlon Slovenija. Posameznik z oddajo prijavnice (v nadaljnjem besedilu: prijavni obrazec) za sodelovanje na tekmovanju v oddaji Exatlon Slovenija (v nadaljnjem besedilu: kandidat) potrjuje, da je seznanjen s predmetnimi pogoji ter izrecno potrjuje, da razume ter soglaša z vsemi spodaj navedenimi določili.

   

  Obveznosti in zagotovila kandidata ter pogoji kandidature

   

  1. a.) Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat) jamči, da so podatki v izpolnjenem prijavnem obrazcu resnični in popolni ter prevzema vso odgovornost za škodo, ki bi jo družbi Planet TV d.o.o. in drugim osebam lahko povzročili napačni podatki.
  2. b.) Kandidat jamči, da podatki, fotografije in videi, ki jih je predložil v prijavnem obrazcu, ne posegajo v pravice tretjih oseb in zlasti ne v avtorske pravice tretjih oseb. V primeru, da bi bila družba Planet TV ali producent predmetne oddaje ali druge osebe, tožene zaradi kršenja avtorskih pravic ali drugih pravic v zvezi s kandidatovim prijavnim obrazcem, se kandidat zavezuje vsem osebam poravnati vso nastalo škodo.
  3. c.) Kandidat podaja izrecno soglasje, da lahko družba Planet TV oziroma druge osebe, ki v najširšem smislu sodelujejo pri izvedbi oddaje, stopijo v stik s kandidatom v zvezi s čimerkoli glede oddaje, in sicer tako po telefonu, prek e-pošte in/ali SMS-u, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu.
  4. d.) Prijava na tekmovanje kandidatu ne zagotavlja mesta na tekmovanju. Kandidat razume, da Planet TV skupaj s producentom samostojno izbereta osebe, ki bodo sodelovale na tekmovanju.
  5. e.) Kandidati, mlajši od 18 let, morajo za prijavo na tekmovanje pridobiti ter k prijavi predložiti pisno soglasje staršev. Kandidati iz prejšnjega stavka, ki soglasja staršev ne pridobijo in predložijo k prijavi na tekmovanje, ne morejo biti del oddaje, ne glede na to, ali so izbrani tekom izbirnega postopka.
  6. f.) Družba Planet TV bo predložene osebne podatke obdelovala in hranila skladno z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.
  7. g.) Predmetni pogoji so za kandidata pravno zavezujoči. O morebitni spremembi pogojev bodo kandidati ustrezno obveščeni.
 • (*) Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.